Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Wiskunde


Wiskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WISKUNDE STUDEREN

Wiskunde is meer dan een geheel van formules en berekeningen, en omvat veel meer dan de wiskundethema’s behandeld in het secundair onderwijs.

Wiskunde in de praktijk 

Bij het ontwikkelen van een wiskundetheorie, vertrekt men van een zelf gecreëerd studieobject met welbepaalde eigenschappen. Vervolgens worden door logisch redeneren andere eigenschappen afgeleid, methoden ontwikkeld. Deze werkwijze is de ‘axiomatische’ methode. Zo’n studieobject is vaak een wiskundige vertaling van een aspect van onze omgeving, m.a.w. een wiskundig model. Wiskundige modellen uit de natuur- en sterrenkunde en de biologie liggen aan de basis van de wiskundige analyse en de statistiek. Wiskundige studieobjecten ontstaan ook wanneer je een structuur probeert te vinden die een aantal verschijnselen omvat en beschrijft.

Vooreerst bestudeert de wiskunde problemen die zich opdringen binnen de wiskunde zelf. Dit leidt vaak tot onverwachte toepassingen. Zo zijn gebieden uit algebra en meetkunde nu bruikbaar voor praktische toepassingen binnen coderingstheorie en cryptografie (bv. beveiliging van computersystemen).

Anderzijds kunnen van buitenaf gestelde vragen de richting van het wiskundeonderzoek bepalen. Zo geeft de vooruitgang in moleculaire biologie nieuwe richtingen in het wiskundeonderzoek.

Wiskunde is niet alleen onmisbaar in andere wetenschappen, maar heeft ook een impact op onze maatschappij. Heel wat producten, moderne ontwikkelingen en verrichtingen uit het dagelijks leven steunen op één of andere toepassing van wiskunde. Denk maar aan cd’s, navigatiesystemen, gsm’s, medische scanners, klinische studies, aandelenkoersen, weersvoorspellingen, aerodynamica. De combinatie van wiskunde en informatica laat ook toe om wetenschappelijke of technische experimenten te vervangen door experimenten met een wiskundig model. Dit wordt toegepast bij simulaties van o.a. weersevoluties, kernreacties, verkeersstromen, botsingen tussen auto’s.