Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Informatica


Informatica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INFORMATICA STUDEREN

In de opleiding informatica ontdek je of er grenzen zijn aan wat computers kunnen. Je bestudeert programmeertechnieken en de logica achter nieuwe evoluties. Maar er is ook aandacht voor ICT en voor toepassingsgerichte aspecten van informatica. Je leert problemen analyseren en daarbij beroep doen op je creativiteit. Afhankelijk van de optie die je kiest, bekijk je de interactie tussen mens en computer of focus je op multimedia. Je kan je ook storten op de meer theoretische aspecten van de informatica.

INFORMATICA = DE TOEKOMST

Als je kiest voor de opleiding informatica, dan kies je voor de toekomst. Want de impact van informatica en technologie op ons leven zal de komende jaren steeds groter worden. Tijdens de opleiding informatica voer je projecten uit en werk je rond reallifeproblemen. Een ideale manier om te proeven van het werk van een informaticus!

Van probleem naar oplossing

De opleiding informatica van de Universiteit Hasselt leidt studenten op tot degelijke en polyvalente informatici. Als je informatica aan de UHasselt studeert dan krijg je een brede kennisbasis, die voornamelijk softwaregericht is. Vanuit deze benadering kun je informatica in één slagzin samenvatten als “de weg van probleem naar oplossing”.

De vraagstukken die je als informaticus aanpakt, komen uit alle sectoren van de samenleving. Als informaticus leer je tijdens je opleiding om goed te communiceren met andere mensen, zodat je de problemen goed kan begrijpen. Je eerste opdracht is om het gestelde probleem in een informaticavraagstuk te vertalen. Dan kan het analysewerk gebeuren. Meestal wordt een complex probleem opgesplitst in kleinere, meer handelbare deelproblemen. Die moet je dan oplossen waarbij je geregeld beroep moet doen op je creativiteit. De deeloplossingen worden vervolgens samengebracht tot een degelijke oplossing voor het geheel. En dan moet je de oplossing ook nog programmeren, om een eindproduct te bekomen.

Software-ontwikkeling is een belangrijk aspect van informatica, maar het is zeker niet het enige. Informatica is een veelzijdige wetenschap, die niet alleen technologisch is maar ook intellectueel zeer uitdagend. Afhankelijk van je eigen interesses, kun je aan de UHasselt opteren om bv. meer op de multimediatechnologie te focussen, intrigerende theoretische aspecten van de informatica te bestuderen, meer over projectmanagement en intermenselijke communicatie te vernemen, de interactie tussen mens en computer te bestuderen, de onderliggende concepten van databases te exploreren, de laatste ontwikkelingen op het vlak van communicatietechnologie te doorgronden...

Meer vragen

Contacteer de professoren en studenten op onze Discord Server.