Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Klimaat en economie: vrienden of vijanden? - Prof. dr. Jan Van Hove

PRAKTISCH

23 mei 2022 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


De gevolgen van de klimaatverandering leiden tot grote bezorgdheid in onze maatschappij. Effectieve en voorgestelde beleidsmaatregelen om deze gevolgen aan te pakken roepen duidelijk weerstand op bij heel wat economische actoren. Velen vrezen een verstoring in het huidig economisch weefsel, met aanzienlijke gevolgen voor de bedrijfsrentabiliteit, onze internationale concurrentiekracht en de werkgelegenheid. Naarmate klimaatmaatregelen meer ambitieus worden, stijgt deze bezorgdheid. Op het eerste gezicht lijken de belangen van het klimaat en de economie moeilijk te verzoenen. Tegelijk groeit het besef dat preventieve maatregelen grotere economische schade op langere termijn helpen voorkomen. Bovendien slagen steeds meer bedrijven erin van de klimaatuitdaging een economische opportuniteit te maken. Hierdoor evolueert het traditioneel economisch denken, waarbij steeds meer rekening wordt gehouden met de klimaat- en milieuaspecten. In deze lezing staan we stil bij een aantal conceptuele evoluties in het economisch denken, evenals bij de recente trends in de internationale economie die de impact van klimaatverandering en klimaatbeleid weerspiegelen. We staan stil bij een aantal “best practices” en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken. We gaan uitvoerig in op de Europese aanpak, via de European Green Deal, en wijzen op de opportuniteiten en uitdagingen voor de Europese economie in dit nieuwe beleidsprogramma. Tevens vergelijken we de Europese aanpak met internationale alternatieven. In het bijzonder staan we stil bij de ecologische transitie die een aantal sectoren (bijvoorbeeld de autosector) momenteel al doormaken, en tonen we aan hoe deze transities de macro-economische omgeving beïnvloeden. Centraal in de lezing staat de rol van technologische evoluties en de strijd om het internationaal technologisch leiderschap. We zoeken naar structurele en creatieve oplossingen om klimaat en economie met elkaar te verzoenen.

 

Prof. dr. Jan Van Hove is professor internationale economie aan de KU Leuven en hoofd economie van de KBC-groep. Hij studeerde economie aan de KU Leuven en deed zijn doctoraatsonderzoek als onderzoeksassistent aan de KU Leuven en aan de Universiteit van Michigan (USA). Hij doctoreerde aan de KU Leuven in 2008. Hij was daarna postdoctoraal onderzoeker aan Loughborough University (UK). Hij was ook gasthoogleraar aan de ULB, de UCL en de Universiteit van Luxemburg.