Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Duurzaam hergebruiken van CO2 - Prof. dr. Marlies Van Bael

PRAKTISCH

24 jan 2022 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Gedreven door de klimaatimpact van te hoge gehaltes aan broeikasgassen (waaronder CO2) in onze atmosfeer, worden we allen aangezet om onze CO2-uitstoot drastisch te reduceren. Inderdaad, willen we de internationale klimaatdoelstellingen nog halen, dan volstaat het al niet meer om de CO2-uitstoot te reduceren tot nul. We moeten ook actief CO2 uit de atmosfeer halen.In deze lezing zal worden uitgelegd wat CO2 precies is en hoe wetenschappers oplossingen zoeken om CO2, afkomstig uit de atmosfeer of van noodgedwongen uitstoot, terug te kunnen omzetten naar bruikbare brandstoffen of bouwstenen voor de chemische industrie. Aangezien CO2 een stabiel molecule is, is dit helemaal niet evident. We staan stil bij de uitdagingen waar we voor staan en schenken in het bijzonder aandacht aan die processen waarbij deze omzetting kan gebeuren met energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonlicht.

 

Prof. dr. Marlies Van Bael behaalde haar kandidaatsdiploma aan het Limburgs Universitair Centrum (nu UHasselt), het diploma licenciaat in de fysische chemie aan de KU Leuven en een doctoraat in de wetenschappen/chemie aan UHasselt. Nadien was ze gedurende meerdere jaren postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen, tot ze in 2006 werd benoemd tot hoofddocent. Inmiddels is ze gewoon hoogleraar chemie. Zij is verantwoordelijke van het onderzoeksteam ‘Design en synthese van anorganische materialen’ (DESINe) binnen de groep Materiaalchemie aan UHasselt, samen met collega An Hardy. De onderzoeksgroep maakt deel uit van imo-imomec, het instituut voor materiaalonderzoek van UHasselt en een lokale divisie van imec, partners in Energyville. Ze is voorzitter van de vakgroep chemie, ondervoorzitter van de onderzoeksraad en lid van het directiecomité van imo-imomec van UHasselt.