Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Beslissen over je eigen medische zorg en levenseinde - Prof. dr. Evelien Delbeke

PRAKTISCH

21 mrt 2022 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


In haar lezing schetst juriste Evelien Delbeke het kader van de Wet Patiëntenrechten en van de levenseindebeslissingen. Daarbij zal zij verschillende topics behandelen die betrekking hebben op de vraag in welke mate je zelf kunt beslissen over je eigen medische zorg en levenseinde. Aan bod komen vragen zoals ‘Welke rechten heb je vandaag als patiënt?’, ‘Kun je een medische behandeling weigeren, ook al is die levensreddend?’, ‘Wat indien ik het niet eens ben met mijn arts?’, ‘Is euthanasie mogelijk bij dementie, bij psychisch lijden, of nog bij levensmoeheid?’, ‘Als mijn ‘papieren’ in orde zijn, heb ik dan recht op euthanasie?’, ‘Wie beslist er over mijn medische zorg wanneer ik dat zelf niet meer kan?’, ‘Wat is een negatieve wilsverklaring, of een levenstestament, en wat moet ik doen opdat die zeker wordt gerespec­teerd?’, ‘Wat is een zorgvolmacht?’…  

 

Prof. dr. Evelien Delbeke is als advocate gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Zij doctoreerde in 2011 aan de Universiteit Antwerpen op een proefschrift met als titel ‘Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde’, waarvoor haar de André Prims-prijs verleend werd. Sinds 2013 is zij gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, waar zij de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (Antwerp Health Law and Ethics Chair - AHLEC) en het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek coördineert, en binnen het Postgraduaat de module over beginnend en eindigend leven voor haar rekening neemt.