Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTER IN DE ERGOTHERAPEUTISCHE WETENSCHAP - INTERUNIVERSITAIRE OPLEIDING

Het uitgangspunt van de opleiding is de eigen finaliteit van het beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. De opleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de ergotherapie. In de opleiding staan kritisch oplossingsgericht denken centraal.

De missie van de opleiding is om jou op te leiden tot een professional die in staat is om:

  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen;
  • leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • een innoverende rol te spelen in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate wijze te implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

Deze opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door:

  • Universiteit Gent
  • KU Leuven
  • Universiteit Antwerpen
  • Universiteit Hasselt

https://studiekiezer.ugent.be/master-of-science-in-de-ergotherapeutische-wetenschap