Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEKEUZE
twijfel je aan je studiekeuze?

Het maken van een studiekeuze loopt niet altijd van een leien dakje. 

Zowel universiteiten als hogescholen bieden een groot gamma aan opleidingen aan waarin het moeilijk wegwijs raken is. Misschien vind je het moeilijk om te kiezen tussen twee interessante studierichtingen, heb je geen idee wat je later worden wil, of heb je al één of meerdere jaren hoger onderwijs achter de rug en weet je nu vooral heel goed wat je niét wil.

Op deze pagina’s vind je een woordje uitleg over de verschillende fases van het studiekeuzeproces en hoe je deze kan doorlopen om tot een goede (nieuwe) studiekeuze te komen. 

De studiebegeleiders staan voor je klaar om je te helpen bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze. Aan de hand van één of meerdere gesprekken en het invullen van een vragenlijst, kunnen zij je helpen om een duidelijk antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • wie ben je?
 • wat wil je?
 • wat kan je?

De antwoorden op deze vragen helpen je vervolgens bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze.

Het studiekeuzeproces

Het maken van een studiekeuze is een niet te onderschatten taak. In feite gaat het om een proces met verschillende fases. Elke fase moet goed doorlopen worden om tot een passende studiekeuze te komen, maar de volgorde waarin je dit doet, maakt niet zoveel uit. 

In elke fase schuilt het gevaar om vast te lopen, elke stap brengt zijn eigen risico’s met zich mee.

Je kan echter steeds terugkomen op een vorige fase, het studiekeuzeproces is immers geen lineair proces (Germeijs & Verschueren, 2007).

In onderstaande afbeelding worden de verschillende fases van het studiekeuzeproces afgebeeld als tandwielen.


top

maak kennis met ... jezelf!

Wie ben ik?

‘Ken jezelf’ klinkt simpel, of net niet.

Natuurlijk ken je jezelf, je leeft al een aardig aantal jaren met jezelf samen. Aan de andere kant sta je in het dagelijkse leven meestal weinig expliciet stil bij jezelf. 

Het maken van (studie)keuzes is een heel persoonlijk iets, het dient te gebeuren op basis van een gezonde zelfkennis. De studiekeuze van je beste vriend is niet noodzakelijk ook de perfecte keuze voor jou. Het is daarom belangrijk om goed te weten wat voor iemand jíj bent: wat je kunt, weet, interesseert, je persoonlijkheid en de waarden en normen die je nastreeft. Op deze aspecten gaan we hieronder dieper in.

Ken je capaciteiten (kennis en vaardigheden)

Sta eens stil bij wat jouw sterke punten precies zijn. Waar ben je goed in? Waarin blink je uit? Denk hierbij enerzijds aan kennis over bepaalde domeinen (vb. goed in wiskunde, talenknobbel, …), maar ook aan vaardigheden (vb. luisteren naar anderen, tekenen, logisch redeneren, …).

Vraag ook eens aan anderen waarin zij vinden dat jij goed bent/uitblinkt.

Ken je interesses

Als vakken je interesseren, is het makkelijker om je ervoor in te zetten en zal je de leerstof ook veel sneller onthouden. Kies dus een richting die je interesseert. 

Sta eens stil bij wat jou interesseert.

 • Welke vakken boeien je? 
 • Welke vakken interesseren je slechts matig of niet? 
 • Wat zijn je hobby’s? 
 • Welke tv-programma’s bekijk je graag? 
 • Welke krantenartikels lees je het liefst?

De antwoorden op deze vragen kunnen je een breder beeld geven op je interesses. 

Daarnaast kan je ook via de IPrefer-vragenlijst (www.onderwijskiezer.be/iprefer) een overzicht bekomen van je belangstellingsdomeinen.

Ken je persoonlijkheid

Wat voor iemand ben jij? Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je een uitbundig of een eerder teruggetrokken iemand, denk je lang na voor je een beslissing neemt of ben je veeleer impulsief, ben je een doorzetter of geef je snel op, …

Om je later goed te voelen in een job is het belangrijk dat deze job aansluit bij jou als persoon. Als je bijvoorbeeld niet graag in de belangstelling staat, is het misschien niet zo’n goed idee om politicus te worden; als je niet graag met getallen werkt, is boekhouder worden geen optimale beroepskeuze.

Ook de instelling waar je studeert, moet passen bij je persoonlijkheid. 

Universiteiten verwachten van studenten een grote mate van zelfstandigheid, een kritische geest en een regelmatige studie-inzet waar een flinke dosis zelfdiscipline en doorzettingsvermogen aan te pas komen. Universiteiten laten studenten immers erg vrij in het indelen van hun tijd (er zijn weinig of geen tussentijdse toetsen en weinig of geen verplichte colleges), maar er wordt anderzijds/tegelijk wel een grote studie-inzet verwacht!

Hogescholen bieden doorgaans meer structuur en begeleiding, studenten worden er van dichterbij opgevolgd. Studenten worden er verwacht regelmatig aanwezig te zijn in de lessen (waar niet zelden aanwezigheden worden opgenomen) en er worden soms ook tussentijdse toetsen afgenomen (zodat je verplicht bent je leerstof op regelmatige basis te verwerken). Er wordt bovendien meer les gegeven en minder zelfstudie verwacht. 

Ga eens na welk soort onderwijs het best bij je past. Ben jij een type student dat goed functioneert binnen een universiteit, of voel jij je beter thuis aan een hogeschool?

Ken je waarden

Een vierde aspect waar je even stil bij kan staan, zijn je waarden en normen. Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat wil je nastreven? 

Vind je het bijvoorbeeld belangrijk om veel geld te verdienen? Of hecht je veel waarde aan een job die nuttig is voor de maatschappij?

Het is belangrijk deze zaken in rekening te brengen bij het maken van een studiekeuze,  je voelt je pas echt goed in een job als ze aansluit bij jouw waarden en normen. 

Als je het moeilijk vindt om je normen en waarden op het spoor te komen, kan de waardentest op www.opstapnaar.be/waardentest je misschien een stapje verder helpen.


top

wat kan ik studeren? Maak kennis met het aanbod!

Om goed te kunnen kiezen, moet je weten waaruit de keuzemogelijkheden bestaan. Wat zijn je opties? En wat houden deze opties in? Wat zijn de perspectieven die deze opties je bieden?

Zoek eens uit hoe het hoger onderwijs gestructureerd is (de Bachelor-Master, kortweg BaMa-structuur), welke studierichtingen er op de verschillende niveaus aangeboden worden, op welke beroepen deze studierichtingen je voorbereiden en hoe de arbeidsmarkt eruit ziet. Exploreer, met andere woorden, het studieaanbod en werkveld in de breedte.

Ken de BaMa-structuur 

Het hoger onderwijs in Vlaanderen is opgesplitst in enerzijds het hoger professioneel onderwijs en anderzijds het hoger academisch onderwijs. Het hoger professioneel onderwijs bestaat uit professionele bacheloropleidingen, het hoger academisch onderwijs uit academische bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast zijn er schakel- en voorbereidingsprogramma’s die je de kans te bieden in bepaalde niet-aansluitende masteropleidingen verder te studeren. BaNaBa’s en MaNaMa’s (Bachelor-na-bachelors en master-na-masters) geven je de mogelijkheid om je verder te specialiseren in een bepaald domein.

Het is belangrijk dat je de verschillen tussen bovenstaande opleidingstypes goed kent: wat is bijvoorbeeld het grote verschil tussen professionele en academische bacheloropleidingen; wat is de duur van een bacheloropleiding; welk diploma heb je nodig om een masteropleiding aan te vangen?, …

Naar welk type opleiding ben je op zoek?  Verkies je een professionele of een academische bacheloropleiding? (hogeschool of universiteit?)? Zoek je een initiële masteropleiding of een MaNaMa?, …

Meer informatie over de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de kenmerken van bovenbeschreven opleidingstypes vind je onder andere op de websites www.onderwijskiezer.be/hoger en www.hogeronderwijsregister.be/het-hoger-onderwijs.

Verken het studieaanbod

Als je éénmaal weet welk type opleiding je zoekt (professionele of academische bachelor, initiële master of MaNaMa, …), kan je eens kijken naar de concrete opleidingen die worden aangeboden in de verschillende instellingen.

Beperk je hierbij niet tot één hogeschool of universiteit, maar ga in eerste instantie eens breed exploreren: wat bestaat er zoal?

Ook als je al een idee hebt, als je al een bepaalde richting in je hoofd hebt die je interesseert, is het goed om toch eerst eens te kijken naar welke studierichtingen er verder nog worden aangeboden. Goed kiezen is niet enkel weten wat je kiest, maar ook weten wat je niét kiest (en waarom je daar niet voor kiest). 

Onder andere de websites www.onderwijskiezer.be/hoger en www.hogeronderwijsregister.be/het-hoger-onderwijs geven een volledig overzicht van alle bachelor- en masteropleidingen in Vlaanderen.

Voor opleidingen in Nederland kan je terecht op http://www.studiekeuze123.nl/.  

Verken de arbeidsmarkt

Kiezen voor een studierichting is indirect ook kiezen voor een beroep. Toegegeven, met een bepaald diploma op zak kan je vaak nog veel verschillende richtingen uit. Maar tegelijkertijd sluit je met het maken van een studiekeuze ook een aantal beroepen uit. Als je bijvoorbeeld beslist om informatica te gaan studeren, is de kans erg klein dat je ooit mensen zal opereren.

Het is dus belangrijk om te weten hoe de arbeidsmarkt eruit ziet: welke sectoren zijn er, welk soort beroepen bestaan hierin, …?

Onder andere op de websites http://www.vdab.be/ en http://www.vacature.com/ vind je heel wat informatie over de arbeidsmarkt. Je kan er beschrijvingen van beroepen(sectoren) raadplegen, of je kan al eens rondneuzen in de vacatures die online staan: welke jobs spreken je aan, welke diplomavereisten zijn er voor deze jobs, …


top

Hoe leer ik een studierichting beter kennen?

Studierichtingen die je interesse wekken, moet je grondig - in de diepte - gaan verkennen.

Op de website van de Vlaamse overheid kan je een checklist downloaden (voor het bezoek van de SIDINs) die hierbij als leidraad dienen kunnen.

Ga voor de verschillende studierichtingen die je interesseren eens na:

 • Welke vakken komen er aan bod?
 • Wat is de inhoud van deze vakken en hoe zwaar wegen ze door (cf. studiepunten)
 • Zijn er vereisten op vlak van voorkennis/startcompetenties?
 • Op welke beroepen bereidt de richting je voor?
 • Hoeveel jaar moet je studeren om je diploma te behalen?
 • Aan welke instellingen wordt de opleiding aangeboden? 
 • Zijn er accentverschillen tussen dezelfde opleidingen aan verschillende instellingen? Bijvoorbeeld, aan de ene instelling kan je tijdens je bachelor op stage, aan de andere instelling is er een grotere variëteit aan keuzevakken,…
 •  …

De antwoorden op bovenstaande vragen kan je terugvinden op internet (oa via http://www.onderwijskiezer.be/ en de websites van de hogescholen en universiteiten), maar laat dit je er niet van weerhouden ook eens ‘het veld’ in te trekken. Bezoek een SID-in en infodagen, vraag brochures aan, ga praten met (oud)studenten, spreek mensen aan die reeds in het werkveld staan, snuffel eens door de studieboeken, neem deel aan een open-les-week, … 

Op deze manier krijg je een duidelijker beeld van de studierichtingen en de instellingen waar je ze kan studeren en ontdek je misschien dingen die je helemaal niet (of net helemaal wel) aanspreken.

Tip: maak per studierichting op een A4-tje een overzicht van de informatie die je verzamelde, zodat je alles netjes op een rijtje hebt, dit maakt het vergelijken van verschillende interessante studierichtingen makkelijker.


top

hoe maak ik een keuze?

Op basis van wat je weet over jezelf (je capaciteiten, interesses, persoonlijkheid, waarden en normen) en het studieaanbod (de structuur van het hoger onderwijs en de studierichtingen die er worden aangeboden), maak je een studiekeuze. Je gaat op zoek naar de best mogelijke match tussen jezelf en het studieaanbod.

Leg hiertoe alle informatie die je al hebt verzameld naast elkaar:

 • Wie ben je? (Waar ben je goed in? Wat vind je interessant? Wat weet je over je persoonlijkheid, je normen en waarden?)
 • Welke studierichtingen spreken je aan?
 • Wat is er interessant aan deze richtingen? Waarom passen ze bij jou? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen?

Dit alles in acht genomen, welke studierichting past er dan het best bij jou?

Betrek ook anderen (je familie, vrienden, leerkrachten, …) bij je keuzeproces: welke studierichting(en) vinden zij bij jou passen? Waarom? Ben je hiermee akkoord?

Bij het maken van je studiekeuze en/of de keuze van de instelling waar je de richting zal volgen, kan je uiteraard ook rekening houden met allerlei praktische overwegingen (bereikbaarheid met openbaar vervoer, al dan niet op kot gaan, onderwijs- en examensysteem, …).

Tip: Het beslisrooster (zie www.onderwijskiezer.be/) kan je helpen om een aantal zaken op een rijtje te zetten en verschillende studierichtingen grondig met elkaar te vergelijken.

! Beslissen is uiteindelijk een moment waarop je even je buikgevoel moet volgen. Op basis van alle rationele informatie, neem je een intuïtieve keuze voor de ene of de andere studierichting en gá je er ook voor.

Kiezen is iets dat je moet dúrven.


top

ik heb een keuze gemaakt - wat nu?

Als je éénmaal een studiekeuze gemaakt hebt, rest je nog deze keuze effectief voor te bereiden, zodat je binnenkort een goede start kan nemen in de gekozen richting.

Informeer je over praktische zaken zoals de inschrijfprocedure, de start van het academiejaar, de aan te schaffen boeken, een eventuele studiebeurs, het vervoer naar de instelling en/of het zoeken van een kot, …

Ga ook eens na of je eventueel je voorkennis moet bijschaven voor je aan de studierichting van je keuze begint. Misschien worden er voorbereidingscursussen georganiseerd waarin je jouw voorkennis kan bijschaven of opfrissen?

Breng alles in gereedheid en… ga ervoor!


top

nog enkele tips?

Enkele tips bij het doorlopen van je studiekeuzetraject:

 • Neem de tijd om het studiekeuzeproces te doorlopen. Het is misschien verleidelijk om snel een (nieuwe) studiekeuze te maken, zodat je van je onzekerheid verlost bent. Probeer toch even streng (en kritisch) te zijn voor jezelf en alle stappen grondig te doorlopen. Op die manier loop je minder risico om ‘vast te lopen’ in je studiekeuze, ben je zeker dat je een gegronde keuze maakt en is er meer kans dat je ook op lange termijn tevreden bent met je studiekeuze. Een overhaast genomen beslissing is zelden een goede keuze.
 • Durf op een bepaald moment knopen door te hakken. Zoals men wel eens zegt: ‘kiezen is verliezen’: elke keuze heeft zijn voor- en nadelen en je kan deze eeuwig naast elkaar blijven zetten en afwegen. Op een bepaald moment heb je echter genoeg informatie verzameld en moet je een keuze durven maken.
 • Houd in je achterhoofd dat het maken van een studiekeuze een proces is dat niet noodzakelijk lineair verloopt. Misschien dacht je dat je studiekeuze al vast stond, maar realiseer je plots dat je de arbeidsmarkt onvoldoende hebt geëxploreerd. In zo’n geval kan je de arbeidsmarkt eens nader gaan bekijken, op basis waarvan je de studiekeuze kan bestendigen, of herbekijken.
 • Zorg ervoor dat je studiekeuze jouw eigen keuze is. Luister naar de mening van anderen (deze kunnen je soms interessante nieuwe perspectieven bieden), maar laat je geen studierichting ‘aanpraten’. Kies geen richting omdat je graag bij je vrienden in de klas zit of omdat je ouders je zo graag als advocaat zouden zien. Luister vooral naar jezelf en naar wat jij écht wil, waarvoor jij gemotiveerd bent.
 • Het is belangrijk dat je, éénmaal je een studiekeuze hebt gemaakt, je hier goed bij voelt. Dat je de motivatie voelt om eraan te beginnen en je ervoor in te zetten, kortom: dat je er goesting in hebt. 
 • Een studiekeuze is uiteraard een belangrijke keuze. Ze geeft een bepaalde richting aan je leven en je toekomst. Weet echter ook dat deze keuze niet onherroepelijk en definitief is. Als de keuze die je nu maakt op een later tijdstip blijkt tegen te vallen, kan je steeds bijsturen. Er is altijd een weg terug. Je kan bijvoorbeeld tijdens het academiejaar heroriënteren naar een andere richting, je kan een BaNaBa, MaNaMa of initiële master uit een ander studiegebied volgen of je kan op de werkvloer zelf bijscholen en doorgroeien naar een functie die jou nog beter ligt. Met andere woorden: ook na je studiekeuze zijn er keuzes te maken en bijsturing is steeds mogelijk!

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of nood aan begeleiding? 

Aarzel dan niet om contact op te nemen met een studiebegeleider.

Printversie van alle info en tips rond studiekeuze en heroriëntering


top

Ik wil begeleiding

Ik wil een individuele afspraak maken

Graag een persoonlijk gesprek op maat? 

Een gesprek met de studiebegeleider of zorgcoördinator is altijd op vraag van jou en niet verplicht. 

Tijdens het gesprek werkt de begeleider altijd met jouw doelen,
verwachtingen, … hij/zij biedt ondersteuning wanneer je vragen hebt
rond je studiemethode, je wilt haalbare en realistische planningen
kunnen maken, of je twijfels rond je studiekeuze bespreken, …. 

De face-to-face begeleiding (duurt meestal tussen 45 min en 60 min) kan éénmalig zijn of meerdere gesprekken inhouden.

Indien een opvolging nodig is, kan je dit afspreken met de begeleider. 

Dan kan je een afspraak maken bij de begeleider om bijvoorbeeld te zoeken naar een efficiënte studiemethode, hoe een haalbare en realistische studieplanning maken, om een geschikte examenaanpak te ontwikkelen of je studiekeuze te herbekijken.

Tijdens de begeleiding kan met je eigen studiemateriaal gewerkt worden. 

Je kan zelf een geschikt moment zoeken en een afspraak vastleggen in de agenda van de begeleider. Gemakkelijk toch?!

Let wel! De studiebegeleider biedt GEEN vakinhoudelijke begeleiding of bijles aan. Voor inhoudelijke vragen neem je best contact op met de docent!

IK WIL METEEN EEN AFSPRAAK

Hieronder vind je de contactgegevens en de link naar de agenda van je studiebegeleider en de zorgcoördinator.

Geef in het veld   aan of je online/on campus afspraak wenst.

Faculteit Architectuur en Kunst

studiebegeleidingARK@uhasselt.be
Afsprakenlink ARK

Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

studiebegeleidingIIW@uhasselt.be
Afsprakenlink IIW

Faculteit Revalidatiewetenschappen

studiebegeleidingRWS@uhasselt.be
Afsprakenlink RWS

Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

studiebegeleidingGLW@uhasselt.be
Afsprakenlink GLW

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

studiebegeleidingBEW@uhasselt.be
Afsprakenlink BEW

Faculteit Wetenschappen

studiebegeleidingWET@uhasselt.be
Afsprakenlink WET

Faculteit Rechten

studiebegeleidingREC@uhasselt.be
Afsprakenlink REC

School voor Mobiliteitswetenschappen

studiebegeleidingMOB@uhasselt.be
Afsprakenlink MOB

Educatieve master

veerle.smeers@uhasselt.be
Afsprakenlink

Zorgcoördinator

faciliteiten@uhasselt.be
Afsprakenlink zorgcoördinator


top

Welke (online) infosessies kan ik volgen?

Tijdens het academiejaar kan je online infosessies bijwonen over concentratie, studieplanning, efficiënt studeren, actie ondernemen na je (eerste) examenresultaten,… 
Daarin krijg je allerlei handige tips & tricks waarmee je meteen aan de slag kan.

Hieronder vind je een overzicht van de infosessies

Infosessie ‘Start-2-Study’   

Inhoud: 

Je krijgt handvaten die je op weg kunnen helpen in je eerste jaar. Hogerejaarsstudenten delen hun tips rond studieplanning, concentratie, zelfstudie, leerstof verwerken,  …. Na de sessie heb je beter zicht op hoe jij van jouw studies een succes kan maken en bij wie je met welke vragen terecht kunt.

Praktisch:

Wat: infosessie 
Voor wie: Alle eerstejaarsstudenten die aan unief starten
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: check je lesrooster en e-mail


Infosessie ‘Start-2-Study’ (schakelstudenten)

Inhoud: 

Je krijgt handvaten die je op weg kunnen helpen in je eerste jaar. Hogerejaarsstudenten delen hun tips rond studieplanning, concentratie, zelfstudie, leerstof verwerken,  …. Na de sessie heb je beter zicht op hoe jij van jouw studies een succes kan maken en bij wie je met welke vragen terecht kunt.

Praktisch:

Wat: infosessie 
Voor wie: Alle schakelstudenten die aan unief starten
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: check je lesrooster en e-mail


Online infosessie ‘Efficiënte studiemethode' 

Inhoud:

- Je krijgt een beter zicht op hoe je grote hoeveelheden leerstof best verwerkt
- welke studietechnieken werken en welke niet, ...
Zo kan je jouw slaagkansen verhogen. 

Praktisch:

Wat: online infosessie 
Voor wie: alle (eerstejaars)studenten die hun studiemethode willen optimaliseren
Duur: 1 uur   
Waar & wanneer: 14 december 2021 om 18u (via Google Meet)

                      >> ik schrijf me in >>


Meer info? ozlem.yalci@uhasselt.be 


Online infosessie ‘Examenaanpak’ 

Inhoud:

Heb jij nog vragen bij je examen-aanpak?

 • Heb je enig idee hoe je een meerkeuze-examen het best aanpakt?
 • Hoe bereid je je voor op een open boek examen?
 • Hoe zorg je ervoor dat je niet in tijdnood komt op een examen?

Na het volgen van de online infosessie weet je hoe je op een examen optimaal kan presteren. Je krijgt concrete tips voor de aanpak van verschillende (digitale) examenvormen, waaronder multiple choice, open boek, open vragen en mondeling.

Praktisch:

Wat: online infosessie
Voor wie: alle (eerstejaars)studenten die hun examenskills willen verbeteren
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: 23 december 2021 om 18u (via Google Meet)

                                >> ik schrijf me in >>

Meer info? melanie.hoeyberghs@uhasselt.be 


Online infosessie 'Blok- en examenplanning'

Inhoud:

 • Vraag je je af hoe je je zo goed mogelijk kan voorbereiden op de examenperiode? 
 • Wil je een haalbare blokplanning opstellen?

Dan is deze infosessie iets voor jou! Na deze sessie:
- Heb je een ruwe versie van jouw persoonlijke blok- en examenplanning uitgetekend
- Kan je deze blok- en examenplanning stap voor stap zelfstandig verder uitwerken
- Heb je een schat aan tips om er een geslaagde blok- en examenperiode van te maken

Praktisch:

Wat: online infosessie
Voor wie: alle (eerstejaars)studenten die een optimale examenplanning willen opstellen
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: 20 december 2021 om 18u (via Google Meet)

                                >> ik schrijf me in >>

Meer info? melanie.hoeyberghs@uhasselt.be 


Infosessie 'Studieplanning’ (online)

Inhoud:

In deze infosessie krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Met welke aandachtspunten hou ik best rekening vooraleer ik begin te plannen?
 • Hoe bepaal ik mijn prioriteiten?
 • Hoe stel ik een realistische planning op?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn planning niet in de prullenmand belandt?

Je krijgt tips om een haalbare planning voor te bereiden. Je leert omgaan met onverwachte veranderingen en het bepalen van prioriteiten. Na deze sessie heb je dus alle tricks in je achterzak om een realistische studieplanning op te stellen en je daaraan te houden!

Wat: infosessie + workshop 
Voor wie: alle studenten die de kneepjes van het plannen wil leren 
Duur: 1 uur (infosessie) 

Praktisch:

Wat: infosessie
Voor wie: alle studenten die de kneepjes van het plannen wil leren 
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: kwartiel 3: datum nog te bepalen

                                 >> ik schrijf me in >>

Meer info? julie.caubergh@uhasselt.be  


Infosessie + workshop 'Concentratie' (on campus)

Inhoud:

Je leert meer over het hoe en waarom van concentratie en afleiding. Je krijgt tips & tricks mee om je concentratievermogen te verhogen en om afleiders zoals sociale media te kunnen weerstaan. Je kan nadien je persoonlijk actieplan opstellen waarmee je aan de slag kan! 
Wil je je persoonlijk actieplan opstellen waarmee je meteen aan de slag kan, dit kan dan in een workshop. Hierover krijg je meer informatie tijdens de infosessie. 

Praktisch:

Wat:  infosessie + workshop 
Voor wie: alle geïnteresseerden die hun concentratie een boost willen geven
Duur: 1 uur (infosessie) + 1u (workshop)
Waar & wanneer:  kwartiel 3: datum nog te bepalen

                                >> ik schrijf me in >>


Meer info? veerle.smeers@uhasselt.be  


Online infosessie 'Aanpak 2de examenkans’

Inhoud:

Je krijgt alle nodige handvaten en antwoorden voor een geslaagde 2e zit:
 
Wanneer ben ik geslaagd?
--> info over tolerantieregels en regels rond studievoortgang

Wat wil ik bereiken in mijn 2de zit
--> hoe kan ik hierop me zo goed mogelijk voorbereiden (planning, aanpak, ...)

Wat: online infosessie (via google meet/Blackboard Collaborate)
Voor wie: alle studenten die een succes willen maken van hun herexamens
Duur: 1uur
Waar en wanneer: check je e-mail en Blackboard/Toledo

Meer info? contacteer je studieloopbaanbegeleider 
 

Online infosessie ‘Aanvragen van redelijke aanpassingen voor studenten met dyslexie’

Inhoud:

Voor studenten met dyslexie voorzien we in de eerste weken van het academiejaar infosessies rond studeren met dyslexie aan de UHasselt.  Daar bespreken we de procedure, info over digitale bestanden, voorleessoftware, etc. Je kan dan ook je faciliteiten aanvragen.

In tussentijd doe je best al een aanvraag om erkend te worden als student in bijzondere omstandigheden (dyslexie). Dit kan door je diagnostische verslag op te laden in je studentendossier, onder de knop 'bijzondere omstandigheden'.

Praktisch:

Wat: online infosessie
Voor wie: Eerstejaars en schakelstudenten die zich willen laten erkennen als student met dyslexie
Duur: 1 uur                    

 
Meer info? els.swijns@uhasselt.be 
 

Online infosessie ‘Voorleessoftware (Sprint en Kurzweil)’

Inhoud:

 • Ondervind jij problemen met lezen en/of schrijven (bijvoorbeeld omwille van een leerstoornis of een visuele functiebeperking)?
 • Of ben je benieuwd naar de functionaliteiten van (voorlees)software? 

Dan laten we je via deze korte infosessie graag kennismaken met:
- twee ondersteunende softwareprogramma’s: Sprint en Kurzweil
- het aanbod van de associatie (AUHL) om onder gunstige voorwaarden één van dezesoftwareprogramma’s te huren. 

Voordelen van compenserende software zijn:

→ sneller doornemen van grote hoeveelheden tekst (in verschillende talen)
→ spellingscontrole bij het typen van een tekst
→ hulp bij het maken van schema’s,... 

Praktisch:

Wat: online infosessie
Voor wie: Studenten die meer info wensen over voorleessoftware
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: donderdag 16 december van 17u – 18u (via Google Meet)

                                >> ik schrijf me in >>

Meer info? els.swijns@uhasselt.be 


Workshop ‘Studeren met ADHD’ (on campus)

Inhoud:

Ben jij een student met AD(H)D? 

Loop je bij het studeren en/of in je studentenleven tegen een aantal dingen aan (concentreren in de les, planning van groepswerken,...)? Dan is deze workshop iets voor jou! Samen bekijken we hoe symptomen van AD(H)D veranderen doorheen het leven en hoe deze het studeren kunnen belemmeren. Tijdens de sessie krijg je tips over hoe omgaan met ADHD in je studie/studentenleven. 

Daarnaast biedt deze sessie de kans om jouw ervaringen te delen met andere studenten in dezelfde situatie.

Praktisch:

Wat: on campus infosessie + workshop
Voor wie: studenten met ADHD
Duur: 1 uur
Waar & wanneer: meerdere momenten in semester 2

                                >> ik schrijf me in >>

Meer info? els.wwijns@uhasselt.be 


Ontmoetingsmomenten studenten met ASS

Inhoud:

- Ben je een student met autisme?
- Wil je graag andere studenten met ASS ontmoeten?

2x ja?
Schrijf je dan zeker in voor de ontmoetingsmomenten voor studenten met ASS. Tijdens de sessies zullen relevante topics aan bod komen, zoals regeling faciliteiten, studeren met ASS aan UHasselt, studieaanpak,… maar er zal ook een mogelijkheid zijn om elkaar op een informele manier te leren kennen. De concrete inhoud van de sessies zal mede vorm gegeven worden door studenten met ASS.

Praktisch:

Wat: on campus en online ontmoetingsmomenten 
Voor wie: Studenten met ASS eerstejaars en ouderejaars
Duur: 1 uur/ sessie
Waar & wanneer: donderdag 9 december 2021(terugblik kwartiel 1) - uur wordt afgesproken
                           tijdens kennismakingsmoment

                                >> ik schrijf me in >>

Meer info? els.swijns@uhasselt.be  


top


top