Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STRUCTUUR

Faculteiten

De UHasselt telt zeven faculteiten die het onderwijs en onderzoek aansturen. Elke faculteit stelt per opleiding een onderwijsmanagementteam (OMT) en een examencommissie samen.

Vakgroepen

Binnen de faculteiten opereren diverse vakgroepen. Zij groeperen alle personeelsleden die onderzoek en onderwijs verrichten binnen eenzelfde discipline. Elke vakgroep bestaat vervolgens uit een of meerdere onderzoeksgroepen. Zij staan in voor de organisatie van het gespecialiseerd onderzoek.

Deze klassieke boomstructuur van faculteiten, onderzoeksgroepen en vakgroepen wordt doorkruist door de onderzoeksinstituten. De instituten groeperen onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen die in bepaalde speerpuntdomeinen onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt het volledige onderzoeksspectrum afgedekt, van fundamenteel over toegepast onderzoek tot concrete valorisatietoepassingen.

Diensten

transnationale Universiteit Limburg (tUL)
De transnationale Universiteit Limburg is een uniek samenwerkingsverband van twee universiteiten in twee landen: de Universiteit Hasselt en Maastricht University. De opleidingen informatica / kennistechnologie, statistiek en biomedische wetenschappen / moleculaire levenswetenschappen zijn reeds ondergebracht in dit samenwerkingsverband. De opleiding in de rechten is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Hasselt, Maastricht University en de KU Leuven. Ook in andere wetenschapsdomeinen wordt gezocht naar samenwerking met andere universiteiten.

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL)
Samen met de Hogeschool PXL vormt de Universiteit Hasselt en de transnationale Universiteit Limburg de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg.