Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RECHTEN STUDEREN

Aan de universiteit van vandaag studeert de jurist van de toekomst

Overal waar mensen samenleven bestaat een of andere vorm van recht. Om te kunnen samenleven moeten er immers afspraken worden gemaakt. De maatschappij wordt bovendien steeds complexer waardoor deze meer nood heeft aan structuur. Juristen zijn dus eigenlijk de ingenieurs van de samenleving: ze reiken een wetgevend kader aan dat samenleven mogelijk maakt.

Als rechtenstudent leer je waarom er voor bepaalde regels is gekozen, hoe de verschillende regels samenhangen, hoe ze worden toegepast en wat het gevolg hiervan is. Tegenwoordig is goed juridisch advies in vrijwel elke sector belangrijk. Als je rechten studeert, word je dan ook niet noodzakelijk advocaat. Ook bijvoorbeeld bedrijven en overheidsdiensten zijn steeds op zoek naar juristen.

In de Hasseltse rechtenopleiding denk je creatief en inventief na over recht. Je denkt én doet. Altijd met een open blik. Nooit vastgeroest. Net zoals je zelf bent. Onze opleiding is afgestemd op wat jij verlangt, wat de sector verwacht en wat de wereld nodig heeft.

Welkom aan de universiteit van vandaag!